หลักสูตรปริญญาตรี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2561 [รายชื่อ]|[แบบฟอร์มตรวจร่างกาย]|
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2561(คลิก)


บัญชีสำหรับการชำระเงิน โครงการการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์

เลขบัญชี 719-0-69783-7

ชื่อบัญชี สอบคัดเลือกสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นปีการศึกษา 2561โดยน.ส.ณัฏฐิญา ค้าผลและนายณัฏฐวี บุญเต็ม