เสียงจากเภสัชศาสตร์

ขอเชิญชวนทุกท่าน ติดตามรับฟังรายการวิทยุ จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกอากาศสดทุกวันอังคารเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ วิทยุศิลปากร FM 104 MHz. ตั้งแต่ัวันนี้เป็นต้นไป... รายการ "เสียงจากเภสัชศาสตร์" วิทยุเพื่อการสาธารณสุขและบริการสังคมอย่างยั่งยืน พบสาระข้อมูลทางสุขภาพ .... สาระความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์และข่าวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ และสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ www.pharm.su.ac.th/pharmradio

 ฟังรายการวิทยุออนไลน์                               ถาม-ตอบ

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์
034 – 253910-7 ต่อ 24323