ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบ 1 / 2557 ตัวสำรองเรียกเพิ่มเติมรายงานตัว 4 สิงหาคม 2557 (09.00-11.00) ฉบับเพิ่มเติม 01/08/2557

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศการเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมให้มายืนยันสิทธิ์และรายงานตัวในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. 

โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

PR_Rxsu

ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน รับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สำรองเรียกมาสัมภาษณ์เพิ่มเติม 1 ส.ค. 2557)

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

การบรรยายพิเศษเรื่อง "A New Function of Microsomal Epoxide Hydrolase: Fact or Artifact"

เชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "A New Function of Microsomal Epoxide Hydrolase : Fact or Artifact" โดย Prof.Kasem Nithipatikom, Ph.D.  Adjunct Professor Department of Pharmacology and Toxicology Medical College of Wisconsin, USA ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 - 11.00 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 034255797 หรือ thanit@su.ac.th

ประกาศสนามสอบและระเบียบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม(OSPE)ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 25 ก.ค. 2557

 

ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ครั้งที่ 4/2557 

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 12.30-18.10 น สนามสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ประกาศระเบียบการสอบ

 

ผู้เข้าสอบโปรดตรวจสอบชื่อ ห้องสอบ รอบสอบ และเลขที่นั่งสอบ รวมถึงดาวน์โหลดรายละเอียดระเบียบการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบ 2 / 2557 ตัวสำรองเรียกรายงานตัว 18 กรกฎาคม 2557 (13.00 -16.00)

 

 ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

Direct Admission รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

(สำรองที่เรียกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (13.00 - 16.00 น.))

 

ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน รับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สำรองเรียกมาสัมภาษณ์เพิ่มเติม 18 ก.ค. 2557)

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา