ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบ 1 / 2557 ตัวสำรองเรียกเพิ่มเติมรายงานตัว 3 เมษายน 2557 (08.30-12.00)

 ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

Direct Admission รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

(สำรองที่เรียกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์วันที่ 3 เมษายน 2557 (08.30 - 12.00 น.))

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบ 1 / 2557 ตัวสำรองเรียกรายงานตัว 2 เมษายน 2557 (08.30-12.00)

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

Direct Admission รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

(สำรองที่เรียกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์วันที่ 2 เมษายน 2557 (08.30 - 12.00 น.))

 

ประกาศ มศก. เรื่อง โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557

 

ประกาศ มศก. เรื่อง โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557

ผู้สนใจรายละเอียดโปรดคลิกที่รูปเอกสาร

PR_Rxsu

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รับตรง รอบที่ 1 / 2557 (ตัวจริง+สำรอง)

 

 

ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รับตรง รอบที่ 1 / 2557 (ตัวจริง+สำรอง) และ เอกสารการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาและยินยอมให้ตัดสิทธิ์แอดมิดชั่นกลาง

 

ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน รับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาเภสัชเคมี ประจำปีการศึกษา 2556

 

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาเภสัชเคมี ประจำปีการศึกษา 2556

แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้หน่วยงานประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย
เป็นที่ยอมรับและมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาต่าง ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามในเอกสารแนบด้านล่าง

เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร.pdf