เภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร Direct Admission รอบที่ 1 ปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทรับตรง (Direct Admission) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2554 ทางออนไลน์ที่ www.research.su.ac.th/pharm

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศกำหนดการรับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รับตรง (Direct Admission) รอบที่ 1 ประจำปี 2555 (ตามเอกสารรายละเอียดประกาศที่แนบมาด้วยนี้) โดยทางคณะฯ เปิดโครงการสำหรับการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาตามคุณสมบัติต่าง ๆ จำนวน 6 โครงการ รวมจำนวนรับนักศึกษาประมาณ 130 คน โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 – 15 กันยายน 2554 นี้  โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะในการสมัครสอบในแต่ละโครงการได้ที่ ระเบียบการรอบ 1 ปี 2555 รวมถึงรายละเอียดใน ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 1)

สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034-255-800 ฝ่ายรับสมัคร 089-918-5250, 089-918-5028 (คุณชลธิชา, คุณณัชชา, คุณอาทิตย์) เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น

“คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์ สู่สังคมระดับนำของประเทศ”


รับสมัครออนไลน์